Get Adobe Flash player

Zakup

Javno komunalno preduzeće „Pijaca“ Kraljevo

 
OBAVEŠTAVA
 
Sve korisnike pijačnih usluga da će davati  pijačne tezge u zakup za 2014. godinu JAVNIM NADMETANjEM, i to u periodu od 25.-30. decembra 2013. godine i to:

 

Continue reading

Upravni odbor J.K.P. «Pijaca» Kraljevo na svojoj 18 sednici održanoj dana 23.12.2010. godine doneo je sledeću
                                              
O D L U K U
 
Zakupnina za pijačno poslovni prostor na gradskim pijacama kojima gazduje J.K.P.“Pijaca“Kraljevo, određuje se shodno lokaciji – zoni, gde se nalazi, po m2.
ODREĐUJE SE, zakupnina za pijačno poslovni prostor na gradskim pijacama na nivou cene zakupa iz 2010.godine,  s`tim da se ugovorom predvidi mogućnost odnosno pravo zakupodavca da može da vrši  usklađivanje visine zakupnine sa indeksom rasta cena na malo za 2011 godinu objavljenih u Službenom glasniku Republike Srbije.
Zakupnina za pijačno- poslovni prostor koji se koristi ispred ili pored postavljenog montažnog objekta ili zakupljenog poslovnog prostora tzv. „otvoreni prostor“ – terasa, plaća se u iznosu od 50% od iznosa zakupnine po m2.

Continue reading

JKP Pijaca

Upravni odbor J.K.P. «Pijaca» Kraljevo na svojoj 18 sednici održanoj dana 23.12.2010. godine doneo je sledeće :

ODLUKA ZA DAVANJE U ZAKUP PIJAČNIH TEZGI I PROSTORA NA GRADSKIM PIJACAMA ZA 2011 GODINU

1. DA SE, pijačne tezge na gradskim pijacama u Kraljevu za 2011 godinu, daju u zakup putem javnog nadmetanja.
•    Pijačne tezge se daju u zakup putem javnog nadmetanja za vremenski period od jedne godine.
•    Da se početna cena davanja u uzakup pijačnih tezgi za 2011.godinu ne menja u odnosu na cenu  davanja u uzakup pijačnih tezgi za 2010 godinu, s`tim da se ugovorom predvidi mogućnost odnosno pravo zakupodavca da može da vrši  usklađivanje visine zakupnine sa indeksom rasta cena na malo za 2011 godinu objavljenih u Službenom glasniku Republike Srbije.
•    Utvrđuje se visina početne zakupnine( sa zaračunatim PDV-om) za davanje u zakup pijačnih tezgi na gradskoj pijaci u Kraljevu za 2011.godinu i to:

Continue reading