Get Adobe Flash player

IMG_6948

Termoizolacijom objekta, vodoinstalaterskim, keramičkim i elektroinstalaterskim radovima, kao i kompletnom zamenom aluminijumske stolarije, završen je prvi deo radova na rekonstrukciji mlečne pijace u Kraljevu. Vrednost ovih radova procenjena je na 10,5 miliona dinara, od kojih je grad obezbedio devet, a JKP “Pijaca” 1,5 miliona dinara.

Continue reading

Prodavci na kraljevačkoj robnoj pijaci su od brda naslaganog snega napravili neobičan pejzaž sa Severnog pola – ogroman dvosobni iglo u kojem se, ovih ledenih dana, trgovci ali i kupci ogrevaju.

IMG_6944

Continue reading

Prošle nedelje završena je i druga faza aukcije tezgi na JKP „Pijaci“, koja svojim neumoljivim brojkama, po rečima direktora JKP „Pijaca“ pokazuje da je kriza velika i da je opala kupovna moć potrošača.

IMG_6733

Evo i nekih brojki koje smo dobili iz ovog javnog preduzeća. Od 1075 tezgi izdato je posle drugog kruga 705 tezgi, što znači daje bez zakupaca ostalo 370 tezgi. Na Zelenoj pijaci je od 375 tezgi izdato 271 tezga, na zanatskoj 1 od 54 nije izdato 20, na zanatskoj 2 od 76 tezgi nije izdato 16, na robnoj 1 od 108 nije izdato 60, na robnoj 2 od 150 izdata je polovina, na robnoj 3 je izdata većina od 46 tezgi, na robnoj 4 od 73 izdato je 37 tezgi, a na robnoj 5 od 61 tezge nije izdato 14. Od ukupno 50 tezgi na Maloj pijaci izdato je 29, a na pijaci u Mataruškoj Banji od 32 tezge izdato je 17.

Continue reading

Upravni odbor J.K.P. «Pijaca» Kraljevo na svojoj 18 sednici održanoj dana 23.12.2010. godine doneo je sledeću
                                              
O D L U K U
 
Zakupnina za pijačno poslovni prostor na gradskim pijacama kojima gazduje J.K.P.“Pijaca“Kraljevo, određuje se shodno lokaciji – zoni, gde se nalazi, po m2.
ODREĐUJE SE, zakupnina za pijačno poslovni prostor na gradskim pijacama na nivou cene zakupa iz 2010.godine,  s`tim da se ugovorom predvidi mogućnost odnosno pravo zakupodavca da može da vrši  usklađivanje visine zakupnine sa indeksom rasta cena na malo za 2011 godinu objavljenih u Službenom glasniku Republike Srbije.
Zakupnina za pijačno- poslovni prostor koji se koristi ispred ili pored postavljenog montažnog objekta ili zakupljenog poslovnog prostora tzv. „otvoreni prostor“ – terasa, plaća se u iznosu od 50% od iznosa zakupnine po m2.

Continue reading

JKP Pijaca

Upravni odbor J.K.P. «Pijaca» Kraljevo na svojoj 18 sednici održanoj dana 23.12.2010. godine doneo je sledeće :

ODLUKA ZA DAVANJE U ZAKUP PIJAČNIH TEZGI I PROSTORA NA GRADSKIM PIJACAMA ZA 2011 GODINU

1. DA SE, pijačne tezge na gradskim pijacama u Kraljevu za 2011 godinu, daju u zakup putem javnog nadmetanja.
•    Pijačne tezge se daju u zakup putem javnog nadmetanja za vremenski period od jedne godine.
•    Da se početna cena davanja u uzakup pijačnih tezgi za 2011.godinu ne menja u odnosu na cenu  davanja u uzakup pijačnih tezgi za 2010 godinu, s`tim da se ugovorom predvidi mogućnost odnosno pravo zakupodavca da može da vrši  usklađivanje visine zakupnine sa indeksom rasta cena na malo za 2011 godinu objavljenih u Službenom glasniku Republike Srbije.
•    Utvrđuje se visina početne zakupnine( sa zaračunatim PDV-om) za davanje u zakup pijačnih tezgi na gradskoj pijaci u Kraljevu za 2011.godinu i to:

Continue reading