Zakup

IMG_6730

Postupak  davanja  u  zakup  pijačnih  tezgi  i  prostora  putem  javnog nadmetanja sprovodi se svake godine sredinom  januara meseca gde se sa zakupcima zaključuju ugovori o zakupu na određeno vreme  – jedna 
godina. Detaljnije o zakupima pogledajte
ovde.